Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 1.11.2019

Yleistä

Outlet1.fi verkkosivustoa ylläpitävä Sammal solutions Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. 

Tällä tietosuojaselosteella informoimme sidosryhmiämme keräämiemme henkilötietojen käsittelystä. Verkkosivuston käyttäjän on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Outlet1.fi verkkosivustoa.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin, sekä analytiikan avulla saataviin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Markkinoinnin tehostamiseen ja kohdentamiseen
 • Asiakaspalvelun sekä verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä

Outlet1.fi  verkkosivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Sammal solutions Oy (Y-tunnus: 2767941-2)

Kirkkopuistikko 4

65100 Vaasa

Tietosuojaa ja henkilötietoja koskevissa asioissa pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen:

tietosuoja(at)outlet1.fi 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Asiakkaan toimittamat postitustiedot toimituksen järjestelyyn
  • Google-, tai Facebook kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä kerätyt ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Asiakkaan tekemät ostokset: tilatut tuotteet ja niiden tiedot
  • Tiedot maksujen suorituksista
  • Asiakkaan tilausten toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet, kuten aiemmin katsotut tuotteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista tehtäessä ostoksia Outlet1.fi sivustolta Internetin kautta. Maksutietojen antaminen tapahtuu maksupalvelun tarjoajan (Paytrail) kautta. Laskulla maksettaessa pidätämme oikeuden tarkistaa asiakkaan luottotiedot. 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Outlet1.fi  verkkosivuston toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan 
 • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Sammal solutions Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Sammal solutions Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Verkkosivusto on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Sammal solutions Oy:n nimiin kerättyä henkilötietoa käsittelevät tahot on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Toimestamme henkilötietoa käsittelevä taho näkee tiedot vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta ”Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?”.

 

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

Sammal solutions Oy (Y-tunnus: 2767941-2)

Kirkkopuistikko 4

65100 Vaasa

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Outlet1.fi verkkosivuston järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla meihin yhteyttä. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Outlet1.fi verkkosivuston järjestelmiin tallennetut tiedot Oma tili -sivulta tai ottamalla yhteyttä sähköpostilla:

tietosuoja(at)outlet1.fi 

”Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Sammal solutions Oy on pyrkii tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. Pidämme tietosuojakäytänteemme ajantasaisena ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisena.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Sammal solutions Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Voimme välittää tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle verkkokaupassa maksaessa
 • Huoltoyhtiöille voidaan välittää tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Sammal solutions Oy huolehtii henkilötietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Miten Outlet1.fi käyttää evästeitä?

Outlet1.fi verkkosivusto käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (local storage). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita analytiikkaan, sekä sivuston käyttökokemuksen parantamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa korkeintaan yhden vuoden. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Mitä jos tietosuojaseloste muuttuu?

Toimintamme jatkuvan kehittämisen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:

tietosuoja(at)outlet1.fi 

Heräsikö tietosuojakäytänteisiin liittyen kysyttävää? 

Tietosuojaselosteen versiohistoria

Aikaisempia versioita ei ole saatavilla.